Rozhodni sa správne!

Stredná škola - roky, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. V tvojom výbere ti chceme pomôcť. Na www.kamPO.sk ti preto prinášame informácie o všetkých stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Nájdeš ich tiež v našej tlačenej brožúre "KamPO základnej?".

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.