Spojená škola

Výber strednej školy ovplyvní tvoju ďalšiu budúcnosť. Ide preto o veľa...

Rozhodni sa správne

68 župných stredných škôl - 2 jazykové školy - 2 školské zariadenia - takmer 23 000 žiakov a tiež 16 cirkevných a 18 súkromných stredných škôl. Vyber si z bohatej ponuky stredných odborných škôl a gymnázií v kraji. Ponúkajú ti kvalitnú materiálno-technickú vybavenosť, zaujímavé odbory a podporu tvojej osobnosti a tvojich schopností. ROZHODNI SA A VYKROČ DO SVOJHO PROFESNÉHO ŽIVOTA ÚSPEŠNE.

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.