Stredná priemyselná škola technická

Komenského 5, 08542, Bardejov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)


Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 48,7%
  • Z matematiky: 31,1%
  • Z anglického jazyka B1: 61,3%
  • Z anglického jazyka B2: 59%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.