Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským – org. zložka Gymnázium

Sládkovičova 4, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

 • Email: skola@gymstopo.edu.sk
 • Tel. číslo: 051/ 77 24 791
 • Web stránka: www.gymtspo.edupage.org
 • Počet študentov na škole: 256
 • Študenti na duálnom vzdelávani: 42
 • Počet interných pedagógov: 28
 • Počet prijatých prvákov: 88
 • Absolventi za posledný rok: 58

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

 • Zo slovenského jazyka: 61,3%
 • Z matematiky: 34,2%
 • Z anglického jazyka B2: 54,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.