Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským – org. zložka Gymnázium

Sládkovičova 4, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: 75 81 786 skola@sstspo.sk
  • Tel. číslo: 051/75 81 786
  • Web stránka: www.gymtspo.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 139

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.