Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským – org. zložka Gymnázium

Sládkovičova 4, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: skola@gymstopo.edu.sk
  • Tel. číslo: 051/ 77 24 791
  • Web stránka: www.gymtspo.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 144
  • Počet pedagógov: 22
  • Počet prijatých prvákov: 61
  • Absolventi za posledný rok: 21

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 61,3%
  • Z matematiky: 34,2%
  • Z anglického jazyka B2: 54,7%

O škole

Pod jednou hlavičkou – Spojená škola T. Ševčenka sa uvádzajú dve školy (Základná škola a Gymnázium) umiestnené v spoločnej budove a riadené jedným riaditeľstvom od roku 2005. Škola však svoju históriu začala písať už v roku 1936 ako Ruské gymnázium. V roku 2016 si gymnázium pripomenulo 80. a základná škola svoje 60. výročie od svojho vzniku. Gymnázium patrí medzi významné gymnáziá v kraji a na Slovensku, podľa hodnotenia INEKO v školských rokoch 2016/2017  a 2017/2018  dosiahlo 1. miesto medzi gymnáziami PSK  a 6. miesto medzi gymnáziami na Slovensku. Sme inštitúcia poskytujúca národnostným menšinám vzdelávanie nielen v regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. Hlavnou úlohou gymnázia je poskytnúť študentom komplexné stredoškolské vzdelanie a pripraviť ich na vysokoškolské štúdium. Medzi priority vo vzdelávaní patrí perfektná znalosť cudzích jazykov.

Top o škole

- vynikajúca  poloha školy v centre mesta

- nadštandardne vybavené  IT technikou  učebne fyziky, chémie, biológie,  cudzích jazykov  a informatiky

- školská telocvičňa a posilňovňa

- školská jedáleň

- aktivity v rôznych záujmových krúžkoch 

- zážitkové vzdelávacie aktivity

- výborné výchovné a vzdelávacie výsledky pod vedením kvalifikovaných a skúsených pedagógov – 98% absolventov študuje na vysokých školách a univerzitách 

- škola sa zapája do európskych projektov na modernizáciu vzdelávania- možnosť zúčastniť sa projektových stretnutí v zahraničí

- široký výber cudzích jazykov

- edukačné exkurzie po metropolách a historických pamiatkach Európy

Výhody školy

- viac a ako 80 ročná história školy nás zaväzuje pokračovať v rozvíjaní kultúrnych hodnôt a tradícií ukrajinsko-rusínskej národnostnej menšiny, ktoré si pravidelne pripomíname Vianočným koncertom pre rodičov školy.

- Deň vyšívanky

- sadenie stromčekov v Aleji umelcov

- privítanie nových žiakov imatrikuláciou – Uchaľakom

- maturitné večierky s bohatým kultúrnym programom

Krúžky školy

- Veselá angličtina

- Nebojme sa nemčiny

- Hravé čísla

- Mladý pátrači v dejinách

- Naučme sa komunikovať

- výtvarný

- spevácko-dramatický 

- Športové hry

- Volejbal

- turistický – Za krásami Slovenska

- Poznávaj metropoly Európy

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.