Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským – org. zložka Gymnázium

Sládkovičova 4, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2020 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@gymstopo.edu.sk
  • Tel. číslo: 051/ 77 24 791
  • Web stránka: www.gymtspo.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 118

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.