Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským – org. zložka Gymnázium

Sládkovičova 4, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: skola@sstspo.sk
  • Tel. číslo: 051/75 81 785, 6
  • Web stránka: www.gymtspo.edupage.org
  • Počet všetkých študentov: 139

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.