Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyuč. jazykom ukrajinským – org. zložka Gymnázium

Sládkovičova 4, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@gymstopo.edu.sk
  • Tel. číslo: 051/ 77 24 791
  • Web stránka: www.gymtspo.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 134
  • Počet interných pedagógov: 11
  • Počet prijatých prvákov: 51
  • Absolventi za posledný rok: 15

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 61,3%
  • Z matematiky: 34,2%
  • Z anglického jazyka B2: 54,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.