Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, org. zložka Gymnázium bl. biskupa Gojdiča

Bernolákova 21, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: riaditelgojdic@gmail.com
  • Tel. číslo: 0917 350 140
  • Web stránka: gppgpo.edupage.org

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.