Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Sovietskych hrdinov 80, 08901, Svidník

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: szssvidnik@gmail.com
  • Tel. číslo: 0907 919 859,054/7880211
  • Web stránka: szssk.edupage.org

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.