Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: sekretariat@ss-kollarova-po.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 051/ 74 65 611
  • Web stránka: www.slspo.sk
  • Počet študentov na škole: 307
  • Počet pedagógov: 3
  • Počet prijatých prvákov: 96
  • Absolventi za posledný rok: 104

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 37%
  • Z anglického jazyka B1: 30,8%

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.