Stredná odborná škola

Jarmočná 108, 06401, Stará Ľubovňa

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: sekretariat@sosjsl.sk
  • Tel. číslo: 052/ 71 64 311
  • Web stránka: www.sosjsl.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 369
  • Počet pedagógov: 54
  • Počet prijatých prvákov: 124
  • Absolventi za posledný rok: 118

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 39,4%
  • Z anglického jazyka B2: 52,5%

O škole

Stredná odborná škola v Starej Ľubovni začala písať svoju históriu pred sedemdesiatimi rokmi ako škola zameraná na poľnohospodárstvo. Jej podoba  sa neustále menila k lepšiemu pod rukami pedagógov, odborných pracovníkov i študentov. V súčasnosti pripravuje a vychováva odborníkov v oblasti gastronómie, hotelierstva a remesiel v špičkovo zariadených učebniach teoretického i praktického vyučovania. Vďaka financiám z rôznych projektov patrí medzi najkvalitnejšie a najlepšie vybavené školy tohto typu v rámci Prešovského kraja.  Ako jedna z mála  v našom kraji zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces i pre študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a  študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia pod dohľadom školského špeciálneho pedagóga.

Top o škole

- štúdium osvedčených a perspektívnych odborov

- dobrá uplatniteľnosť na regionálnom i európskom trhu práce

- kvalitné pedagogicko-psychologické poradenstvo školským špeciálnym pedagógom

- moderné jazykové učebne, multimediálne učebne, odborné učebne

- telocvičňa s posilňovňou a viacúčelové ihriská v areáli školy

- vonkajšie oddychové a relaxačné priestory pre študentov

- WIFI pripojenie zdarma v celom areáli školy

- stravovanie a ubytovanie vo vlastných priestoroch školy

- praktické vyučovanie na pracoviskách u zamestnávateľov s možnosťou duálneho vzdelávania

- zahraničné stáže podporujúce profesijný rast

- odborné certifikované kurzy - barmanský, baristický, someliersky, kurz suchej výstavby

- možnosť štúdia dvoch a viacerých cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, TAJ)

- účasť v národných projektoch i medzinárodných projektoch

Výhody školy

- Deň študentstva

- školské vianočné trhy

- Záložka do knihy spája školy

- Za krásu slova a Hviezdoslavov Kubín

- Valentínske sudoku a Valentínska pošta

- SOŠ CUP – o majstra školy v stolnom tenise

- kultúrno-historické poznávanie miestneho regiónu

- dobročinné zbierky organizované Žiackou školskou radou

- Divadlo J. Záborského, Spišské divadlo, Anglické divadlo

- tematicky ladené rozhlasové relácie k pamätným dňom a udalostiam

- slávnostný raut pre rodičov

- workshopy o zdravom životnom štýle, o vlasovej a pleťovej kozmetike

Krúžky školy

- barmanský a baristický

- športové

- ekonomické a manažérske

- jazykové

- odborné remeselné

- literárne

- školský časopis

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.