Spojená škola, org. zložka Obchodná akadémia

Centrálna 464, 08901, Svidník

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: sekretariat@spojenaskola.sk
  • Tel. číslo: 054/ 78 82 040
  • Web stránka: www.spojenaskolask.sk
  • Počet všetkých študentov: 370

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.