Spojená škola

Centrálna 464, 08901, Svidník

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@spojenaskola.sk
  • Tel. číslo: 054/ 78 82 040
  • Web stránka: www.spojenaskolask.sk
  • Počet študentov na škole: 155
  • Počet interných pedagógov: 35
  • Počet prijatých prvákov: 17
  • Absolventi za posledný rok: 19

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 43,1%
  • Z anglického jazyka B1: 65,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.