Spojená škola

Ľ. Podjavorinskej 22, 08005, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: info@spojenaskola.sk
  • Tel. číslo: 051/ 77 05 288
  • Web stránka: www.spojenask.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 541

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.