Gymnázium Cyrila Daxnera

Dr. C. Daxnera 88/3, 09380, Vranov nad Topľou

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@gcd.sk
  • Tel. číslo: 057/ 44 64 574
  • Web stránka: www.gcd.sk
  • Počet študentov na škole: 339
  • Počet interných pedagógov: 27
  • Počet prijatých prvákov: 80
  • Absolventi za posledný rok: 115

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 65,2%
  • Z matematiky: 60,2%
  • Z anglického jazyka B2: 62,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.