Gymnázium

Študentská 4, 06901, Snina

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@gym-sv.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 057/ 76 23 353
  • Web stránka: www.gymsnina.sk
  • Počet študentov na škole: 254
  • Počet interných pedagógov: 21
  • Počet prijatých prvákov: 49
  • Absolventi za posledný rok: 81

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 61,5%
  • Z matematiky: 46,5%
  • Z anglického jazyka B1: 67,9%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.