Škola umeleckého priemyslu (do roku 2019 SPŠ Svidník)

Soviet. hrdinov 369/24, 08901, Svidník

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@spssvidnik.sk
  • Tel. číslo: 054/ 788 18 10
  • Web stránka: www.spssvidnik.sk
  • Počet študentov na škole: 133
  • Počet interných pedagógov: 15
  • Počet prijatých prvákov: 36
  • Absolventi za posledný rok: 27

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 36,5%
  • Z anglického jazyka B1: 47,6%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.