Spojená škola - org. zložka SOŠ polytechnická

SNP 16, 08301, Sabinov

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.