Spojená škola Dominika Tatarku, org. zložka Gymnázium Dominika Tatarku

Dominika Tatarku 4666/7, 05801, Poprad

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: skola@ssdtpp.sk
  • Tel. číslo: 052/7721 663
  • Web stránka: www.ssdtpp.sk

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.