Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského

Kláštorská 37, 05401, Levoča

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Email: sekretariat@gymjfr-le.vucpo.sk
 • Tel. číslo: 053/ 45 12 252
 • Web stránka: www.gymjfrle.edupage.org
 • Počet študentov na škole: 159
 • Počet pedagógov: 15
 • Počet prijatých prvákov: 42
 • Absolventi za posledný rok: 46

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Zo slovenského jazyka: 59,4%
 • Z matematiky: 71,3%
 • Z anglického jazyka B2: 59,4%

O škole

Gymnázium v Levoči vzniklo 1. septembra 1969. V roku 1988 bolo pomenované podľa Janka Francisciho-Rimavského. Škola ponúka úplné stredné vzdelanie s maturitou v odboroch štvorročné a osemročné gymnázium 7902J podľa ISCED 3 a ISCED 2. Naši študenti disponujú širokým spektrom poznatkov, ktoré sú základom pre budúce vysokoškolské štúdium. Profilácia študentov sa uskutočňuje prostredníctvom voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku štúdia. Študenti sa zapájajú do spoločensko-vedných, prírodovedných a športových súťaží, predmetových olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti. Škola pod vedením mladých a tvorivých pedagógov ponúka žiakom zážitkové hodiny organizované formou exkurzií a kultúrnych podujatí priamo v teréne. Sme inovatívni, zapájame sa do rôznych environmentálnych a robotických projektov, viď.:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=rwEZ-7d9lJY

Obľúbenými akciami sú aj plavecký, lyžiarsky výcvik a Kurz ochrany a života zdravia vo Vysokých Tatrách. Sme progresívnou a otvorenou školou pre všetkých a pomáhame mladým ľuďom stať sa tým, kým chcú byť.

Top o škole

- jazykové učebne

- moderne vybavené laboratória

- jazykové projekty

- digitálne vzdelávanie

- vysoká úspešnosť našich študentov aj na zahraničných vysokých školách

- spolupráca s IT firmou

- jedáleň

- oddychová zóna pre študentov

- 2 telocvične

- multifunkčné ihrisko

- knižnica

- eTwinning a Erasmus+

- micro:bit, LEGO, Istrobot, 3D tlač

- Cena vojvodu z Edinburghu   

- organizácia solárnych dní a ekologické aktivity

- domáce a zahraničné exkurzie

Výhody školy

- Deň vody

- Deň zdravia

- Deň Európy

- Vianočná akadémia

- imatrikulácia

- stužková

- rozlúčka so štvrtákmi

- karneval

Krúžky školy

 • jazykové
 • športové
 • tvorivé dielne
 • šachový
 • riešenie hlavolamov, sudoku
 • programovanie

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.