Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu

Bardejovská 715/18, 08901, Svidník

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)


Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 44,6%
  • Z anglického jazyka B1: 62%
  • Z anglického jazyka B2: 72,9%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.