Gymnázium Konštantínova 2

Konštantínova 2, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Email: skola@gk2-po.sk
 • Tel. číslo: 051/ 77 25 737
 • Web stránka: www.gk2-po.sk
 • Počet študentov na škole: 858
 • Počet pedagógov: 64
 • Počet prijatých prvákov: 189
 • Absolventi za posledný rok: 195
 • Počet lôžok:

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Zo slovenského jazyka: 64,2%
 • Z matematiky: 54,5%
 • Z anglického jazyka B2: 62,2%
 • Z anglického jazyka C1: 68%

O škole

Gymnázium má dlhoročnú tradíciu a veľmi dobré meno. Patrí k najväčším a k najúspešnejším školám na Slovensku. Sídli vo vzácnej historickej budove. Škola od roku 1963 vyslala do sveta množstvo úspešných absolventov. Všeobecnovzdelávací charakter poskytuje možnosť získať širokú škálu vedomostí v troch sekciách – štvorročné, osemročné a päťročné bilingválne štúdium. Naším cieľom je učiť moderne a vzdelávať v úzkom prepojení so životom. Chceme rozvíjať hodnoty ľudskosti,  poskytnúť mnohostranný rozvoj osobnosti žiaka, pripravovať flexibilných absolventov, ponúkať atraktívny učebný program umožňujúci dynamicky reagovať na meniace sa potreby spoločnosti a vzťah učiteľ - žiak rozvíjať  v participačnom duchu.

Top o škole

- Národní srovnávací zkoušky (v kooperácii s Univerzitou Karlovou Praha  miesto konania SCIO testov )

- učebne v podobe interaktívnej triedy

- kvalitní pedagógovia  a technicky výborne vybavené moderné učebne

- tvorivá atmosféra a centralizácia v meste (výborná poloha)

- štvorročné, päťročné bilingválne, osemročné štúdium pod  jednou strechou

- projekt rozvoja prírodovednej, matematickej, čitateľskej a finančnej gramotnosti

- študentská firma Gymcorp (kooperácia s Junior Achievement Slovensko)

- programy DofE, Erasmus+ , Zelená škola

- možnosť získať DSD diplom

- partnerská škola v nemeckom Landsbergu (výmenné pobyty)

- vlastný Campus – zdravé stravovanie

- kvalitný školský vzdelávací program

- výborné edukačné výsledky

- popredné umiestnenia v celoslovenských i medzinárodných súťažiach

- bohatý študentský školský i mimoškolský život

- poradenstvo pre štúdium na zahraničných univerzitách

- medzinárodné projekty

- bilingválne štúdium

- zrekonštruované chemické a fyzikálne laboratóriá

- jedáleň, dve telocvične a posilňovňa

Výhody školy

- úspešnosť absolventov na VŠ na Slovensku a v zahraničí / množstvo úspešných absolventov študujúcich na VŠ na Slovensku i v zahraničí

- široká ponuka voliteľných predmetov nielen v končiacom ročníku

- poznávacie exkurzie na Slovensku i v zahraničí

- environmentálne a umelecké aktivity

- Turistický klub Horné gymko

- Vianočný jarmok

- Deň mikulášskych čiapok

- Deň otvorených dverí

Krúžky školy

- 39 kvalitných záujmových útvarov – širokospektrálna ponuka

- predmetové olympiády

- cyklovýlety GK2

- latinčina

- Dráma v anglickom jazyku

- školský časopis GKII Press (v cudzích jazykoch)

- Pozitívna psychológia live

- programátorstvo

- športové

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.