Gymnázium Terézie Vansovej

17. novembra 6, 06401, Stará Ľubovňa

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: gymnsl@stonline.sk
  • Tel. číslo: 052/ 43 23 575
  • Web stránka: www.gymntvsl.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 371
  • Počet pedagógov: 30
  • Počet prijatých prvákov: 73
  • Absolventi za posledný rok: 85

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 60,4%
  • Z matematiky: 57,8%
  • Z anglického jazyka B2: 50,3%

O škole

Tradičné vzdelávanie sme doplnili o zážitkové vzdelávanie. Nová forma sa osvedčila veľmi rýchlo,  využíva sa pri vyučovaní jazykov, prírodných i spoločenských vied. Žiaci spoznávajú nové krajiny prostredníctvom študentských výmen a poznávacích zájazdov. Pri gymnáziu pôsobí 25 rokov Folklórny súbor  Ľubovňan, ktorý nás reprezentuje nielen doma, ale aj v zahraničí. Obľúbený školský časopis Gymploviny zbiera najvyššie ocenenia. Žiaci nezaostávajú ani v športových súťažiach, skvelé výsledky dosahujú najmä vo volejbale. Gymnázium sa môže pochváliť vlastnou hudobnou kapelou i vydaním vianočného CD. Najstaršia stredná škola v okrese si svoje dobré meno stále stráži.

Top o škole

- vzhľad a vybavenie školy

- lokalita v centre mesta

- telocvičňa

- multifunkčné ihrisko

- tenisový kurt, posilňovňa

- počítačom podporované laboratóriá

- 2 učebne informatiky

- jedáleň

- cudzie jazyky aj so zahraničnými lektormi

- moderná výučba prírodných vied

- poznávacie exkurzie v zahraničí

- školský časopis Gymploviny

- Folklórny súbor Ľubovňan

- podpora športu

Výhody školy

- odovzdávanie vedomostí na škole s viac ako 70 ročnou históriou

- stovky absolventov, ktorí sa uplatnili v rôznych sférach vedeckého, spoločenského a kultúrneho života

- voliteľné predmety už od druhého, resp. šiesteho ročníka

- podpora talentov v náukovej, športovej a folklórnej oblasti

- obľúbené pobyty na Slovensku i v zahraničí

Krúžky školy

- viac ako 15 krúžkov

- športové

- prírodovedné

- FS Ľubovňan

- Gymploviny

- Červený kríž

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.