Gymnázium Terézie Vansovej

17. novembra 6, 06401, Stará Ľubovňa

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: gymnsl@stonline.sk
  • Tel. číslo: 052/ 43 23 575
  • Web stránka: www.gymntvsl.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 339
  • Počet interných pedagógov: 23
  • Počet prijatých prvákov: 64
  • Absolventi za posledný rok: 93

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 60,4%
  • Z matematiky: 57,8%
  • Z anglického jazyka B2: 50,3%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.