Gymnázium Terézie Vansovej

17. novembra 6, 06401, Stará Ľubovňa

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: gtv.sl.riaditel@gmail.com
  • Tel. číslo: 052/ 43 23 575
  • Web stránka: www.gymntvsl.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 335

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.