Gymnázium

Komenského 13, 08271, Lipany

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@gymlipany.edu.sk
  • Tel. číslo: 051/ 45 72 285
  • Web stránka: www.gymlipany.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 355
  • Počet interných pedagógov: 28
  • Počet prijatých prvákov: 58
  • Absolventi za posledný rok: 83

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 64,2%
  • Z matematiky: 74,4%
  • Z anglického jazyka B2: 67,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.