Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12, 08570, Bardejov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: stockel@gymlsbj.sk
  • Tel. číslo: 054/ 47 22 781
  • Web stránka: www.gymlsbj.sk
  • Počet študentov na škole: 543
  • Počet interných pedagógov: 39
  • Počet prijatých prvákov: 113
  • Absolventi za posledný rok: 123

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 61,8%
  • Z matematiky: 52,8%
  • Z anglického jazyka B2: 54,9%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.