Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

Kušnierska brána 349/2, 06001, Kežmarok

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.