Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

Kušnierska brána 349/2, 06001, Kežmarok

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@soskezmarok.sk
  • Tel. číslo: 052/ 45 23 040
  • Web stránka: www.soskezmarok.sk
  • Počet študentov na škole: 470
  • Študenti na duálnom vzdelávani: 7
  • Počet interných pedagógov: 20
  • Počet prijatých prvákov: 195
  • Absolventi za posledný rok: 80

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 38,2%
  • Z anglického jazyka B1: 34,1%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.