Gymnázium

Kukučínova 4239/1, 05839, Poprad

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

 • Email: skola@stary-gympel.sk
 • Tel. číslo: 052/ 42 64 427
 • Web stránka: www.gpuk.edupage.org
 • Počet študentov na škole: 544
 • Počet interných pedagógov: 37
 • Počet prijatých prvákov: 76
 • Absolventi za posledný rok: 116

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

 • Zo slovenského jazyka: 64,1%
 • Z matematiky: 58,9%
 • Z anglického jazyka B1: 64%
 • Z anglického jazyka B2: 64%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.