Gymnázium

Kukučínova 4239/1, 05839, Poprad

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Email: sekretariat@gym-pp.vucpo.sk
 • Tel. číslo: 052/ 42 64 427
 • Web stránka: www.stary-gympel.sk
 • Počet študentov na škole: 579
 • Počet pedagógov: 43
 • Počet prijatých prvákov: 124
 • Absolventi za posledný rok: 133

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Zo slovenského jazyka: 64,1%
 • Z matematiky: 58,9%
 • Z anglického jazyka B1: 64%
 • Z anglického jazyka B2: 64%

O škole

Škola, ktorú popradský región pozná ako „starý gympel“, sa v posledných rokoch definitívne etablovala medzi slovenskou stredoškolskou elitou. Spojenie krásneho prostredia, technickej vybavenosti školy a takmer rodinnej atmosféry vytváranej  neformálnymi vzťahmi  trojuholníka žiaci – rodičia – učitelia, zabezpečuje mimoriadne dynamické napredovanie školy. Medaily žiakov z predmetových olympiád, športových či umeleckých súťaží aj medzinárodného rangu sú najvýrečnejším obrazom a odrazom kvality nielen vzdelávacieho, ale i výchovného procesu. Logickým dôsledkom kvalitnej práce  je takmer stopercentná úspešnosť prijímania absolventov na vysoké školy doma i v zahraničí.

Top o škole

- niekoľko rokov za sebou najžiadanejšia škola v PSK

- úspešnosť v prijímaní absolventov na VŠ

- víťazstva v najvyšších kolách predmetových olympiád

- medzinárodná spolupráca so školami celej Európy

- študentský život a reálne fungujúca samospráva

- príjemné estetické prostredie exteriéru i interiéru školy

- vybavené laboratóriá, športoviská a moderné pomôcky

- ponuka výučby až šiestich cudzích jazykov

Výhody školy

- vynikajúci absolventi

- pozitívna a priateľská atmosféra

- partnerské vzťahy učitelia – žiaci

- profesionalita, stopercentná kvalifikovanosť a odbornosť výučby

- poznávaco-vzdelávacie exkurzie a zájazdy do celého sveta

- dobrovoľnícke programy

Krúžky školy

- ponuka viac ako 25 záujmových krúžkov

- odborné

- umelecké

- environmentálne

- športové

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.