Gymnázium

Kukučínova 4239/1, 05839, Poprad

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@stary-gympel.sk
  • Tel. číslo: 052/426 44 21
  • Web stránka: www.gpuk.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 469

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.