Spojená škola, org. zložky Obchodná akadémia a SOŠ podnikania

Masarykova 24, 08179, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.