Zoznam stredných škôl

Výber tej NAJ strednej školy nie je vôbec jednoduchý. Ide o tvoju budúcnosť...

Rozhodni sa správn

68 stredných škôl - 2 jazykové školy - 2 školské zariadenia - takmer 23 000 žiakov. Vyber si z bohatej ponuky našich stredných odborných škôl a gymnázií. Ponúkajú ti kvalitnú materiálno-technickú vybavenosť, zaujímavé odbory a podporu tvojej osobnosti a tvojich schopností. ROZHODNI SA PRE NAŠU ŠKOLU A VYKROČ DO SVOJHO PROFESNÉHO ŽIVOTA ÚSPEŠNE.

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.