Súkromná obchodná akadémia

Petrovianska 34, 08005, Prešov

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: soapo@soapo.sk
  • Tel. číslo: 0904 351 352, 0903 526 865
  • Web stránka: soapo.edupage.org

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.