Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

Kmeťovo stromoradie 1, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: sekretariat@szssvbazpo.edu.sk, riaditel@szssvbazpo.edu.sk
  • Tel. číslo: 051/77 25 302, 0902 723 293
  • Web stránka: szssvbazpo.edupage.org

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.