Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9, 05427, Levoča

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.