Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9, 05427, Levoča

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

 • Email: sekretariat@odborna-mpavla.le.vucpo.sk
 • Tel. číslo: 053/ 45 13 291
 • Web stránka: www.souplevoca.sk
 • Počet študentov na škole: 220
 • Študenti na duálnom vzdelávani: 2
 • Počet interných pedagógov: 13
 • Počet prijatých prvákov: 87
 • Absolventi za posledný rok: 26
 • Internát: Školský internát pri SOŠ Majstra Pavla

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

 • Zo slovenského jazyka: 48,4%
 • Z anglického jazyka B1: 73,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.