Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla

Kukučínova 9, 05427, Levoča

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019


Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 48,4%
  • Z anglického jazyka B1: 73,7%

O škole

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči prešla počas  65 ročnej existencie  zložitým vývojom. Menil sa jej názov, sídla, študijné a učebné odbory, ktoré boli zamerané prevažne na poľnohospodárstvo. Vzhľadom na zmeny v spoločnosti a na požiadavky trhu práce sa  škola postupne vypracovala na regionálnu odbornú školu, ktorá ponúka žiakom štúdium v učebných a študijných odboroch zameraných na oblasť služieb, ekonomiky, podnikania, strojárstva, dopravy a potravinárstva. Táto pestrá paleta odborov umožňuje žiakom získať vzdelanie od nižšieho stredného odborného, cez stredné odborné až po úplné stredné odborné vzdelanie, po ukončení ktorého môžu absolventi pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Top o škole

- duálne vzdelávanie

- poznávacie exkurzie

- prospechové štipendiá

- vodičské oprávnenie sk. B

- športová hala

- cvičná škola Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

- kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

- tvorba podnikateľských plánov

- vybavenie školských dielní

- EKO výlety

- posilňovňa

- stravovanie

Výhody školy

- Deň otvorených dverí

- dobročinné akcie – Študentská kvapka krvi

- účasť na výstavách, exkurziách

- RecykloHry

- Žiacka školská rada

- vianočné, valentínske aktivity

- imatrikulácia nových žiakov

Krúžky školy

- športové

- ekonomické

- cukrárske

- šitia

- diagnostiky motorových vozidiel

- výpočtovej techniky

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.