Gymnázium

Konštantínova 1751/64, 09101, Stropkov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@gymstrop.edu.sk
  • Tel. číslo: 054/ 74 23 786
  • Web stránka: www.gymstrop.edu.sk
  • Počet študentov na škole: 187
  • Počet interných pedagógov: 17
  • Počet prijatých prvákov: 38
  • Absolventi za posledný rok: 75

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 58,1%
  • Z matematiky: 48,5%
  • Z anglického jazyka B2: 51,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.