Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Komenského 4, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: gymhum@gmail.com
  • Tel. číslo: 057/ 77 53 826
  • Web stránka: www.gaglshe.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 454

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.