Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Komenského 4, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: gymhum@gmail.com
  • Tel. číslo: 057/ 77 53 826
  • Web stránka: www.gaglshe.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 482
  • Počet interných pedagógov: 37
  • Počet prijatých prvákov: 109
  • Absolventi za posledný rok: 149

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 67,7%
  • Z matematiky: 54,7%
  • Z anglického jazyka B2: 57,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.