Stredná zdravotnícka škola

Lipová 32, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)


Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 42,9%
  • Z anglického jazyka B1: 55,5%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.