Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu

Mnoheľova 828, 05846, Poprad

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

 • Email: posta@spspp.sk
 • Tel. číslo: 052// 77 23 063
 • Web stránka: www.spspp.edupage.org
 • Počet študentov na škole: 432
 • Počet interných pedagógov: 45
 • Počet prijatých prvákov: 104
 • Absolventi za posledný rok: 135

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

 • Zo slovenského jazyka: 50,4%
 • Z matematiky: 34,3%
 • Z anglického jazyka B1: 63,4%
 • Z anglického jazyka B2: 75,8%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.