Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@sosthe.sk
  • Tel. číslo: 0948 174 742
  • Web stránka: www.sosthe.sk
  • Počet študentov na škole: 401
  • Počet interných pedagógov: 30
  • Počet prijatých prvákov: 85
  • Absolventi za posledný rok: 99

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 46,5%
  • Z matematiky: 50,6%
  • Z anglického jazyka B1: 53,5%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.