Stredná odborná škola remesiel, org. zložka Spojenej školy

Štefánikova 64, 08501, Bardejov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2020 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@spojenabj.sk
  • Tel. číslo: 054/ 48 80 150
  • Web stránka: www.spojenabj.sk
  • Počet študentov na škole: 245

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.