Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu

Štefánikova 39, 05921, Svit

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: riaditel@sos-svit.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 052/ 77 56 245
  • Web stránka: www.sossvit.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 345
  • Študenti na duálnom vzdelávani: 17
  • Počet interných pedagógov: 27
  • Počet prijatých prvákov: 126
  • Absolventi za posledný rok: 103

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 36,8%
  • Z anglického jazyka B1: 45,6%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.