Stredná odborná škola pedagogická

Bottova 15A, 05411, Levoča

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@spgslevoca.sk
  • Tel. číslo: 053/ 45 12 205
  • Web stránka: www.spgslevoca.sk
  • Počet študentov na škole: 457
  • Počet interných pedagógov: 29
  • Počet prijatých prvákov: 140
  • Absolventi za posledný rok: 138

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 45,6%
  • Z anglického jazyka B1: 44,1%
  • Z anglického jazyka B2: 59,4%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.