Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka

Pod Vinbargom 3, 08598, Bardejov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2020 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@sosehs.sk
  • Tel. číslo: 054/488 51 26
  • Web stránka: www.sosehs.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 297

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.