Stredná odborná škola drevárska

Lúčna 1055, 09301, Vranov nad Topľou

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: sekretariat@odbornadrev-vt.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 057/ 44 62 755
  • Web stránka: www.sosdvv.edupage.sk
  • Počet študentov na škole: 288
  • Počet pedagógov: 32
  • Počet prijatých prvákov: 110
  • Absolventi za posledný rok: 85

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 38,2%
  • Z anglického jazyka B1: 26%

O škole

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove n. T. je modernou vzdelávacou inštitúciou technického zamerania. Aj keď je názov je spojený s drevárstvom a v škole sa pripravujú žiaci aj pre elektrotechnické  a strojárske odbory, ktoré v počte žiakov v súčasnosti u nás dominujú. Do popredia sa dostáva predovšetkým študijný odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, čím reagujeme na dopyt strojárskych firiem v regióne na pozície programátorov a obsluhu CNC zariadení. Škola bola úspešná v projekte IROP a tak v súčasnej dobe prechádzajú dielne školy veľkou obnovou v ktorých sú inštalované moderné, číslicovo riadené stroje.

Top o škole

- vlastná zváračská škola

- vlastná CISCO akadémia

- vlastné autoopravárenské, strojárske, drevárske dielne a elektrodielne zariadenie

- vlastný internát a ubytovacie zariadenie

- jedáleň

- telocvičňa

- úspechy na výstavách v Bratislave, Nitre, Bruseli, Krakowe, Ottawe a Toronte

- aktívna účasť na zahraničných stážach a praxi v zahraničí v programe ERASMUS+

- špičkovo vybavené strojárske dielne najnovšími CNC zariadeniami

Výhody školy

- prehliadka klasických, aj moderných remesiel s názvom Deň  remesiel SOŠD

- zapájanie sa do projektu Vyčisti les a spoznaj ho

- semináre na rôzne dôležité tém: Šikanovanie, Protidrogová prevencia a kriminalita mládeže

- miniliga vo futbale

- Deň nezábudiek

Krúžky školy

- netradičné športové krúžky

- Fit & box

- Teqball

- Dobrovoľný hasič

- futbalová miniliga

- Counter strike

- Bity a bajty

- programovanie a Arduino

- Potulky Ruskom

- Anglický jazyk hravo

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.