Stredná odborná škola dopravná

Konštantínova 2, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sosdpo@azet.sk
  • Tel. číslo: 051/ 77 23 287
  • Web stránka: www.sosdpo.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 225
  • Študenti na duálnom vzdelávani: 42
  • Počet interných pedagógov: 25
  • Počet prijatých prvákov: 77
  • Absolventi za posledný rok: 89

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 43,3%
  • Z anglického jazyka B1: 53%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.