Stredná odborná škola

Garbiarska 1, 06001, Kežmarok

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Email: sekretariat@odborna-garbiarska-kk.vucpo.sk
 • Tel. číslo: 052/ 45 23 353
 • Web stránka: www.odborna-garbiarska1-kk.sk
 • Počet študentov na škole: 402
 • Počet pedagógov: 49
 • Počet prijatých prvákov: 150
 • Absolventi za posledný rok: 125

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Zo slovenského jazyka: 41,9%
 • Z anglického jazyka B1: 39%

O škole

Sme moderná škola so 140-ročnou tradíciou, reagujúca na aktuálne potreby trhu práce, ktorým sa snažíme flexibilne prispôsobovať. Na teoretickom vyučovaní je našou prioritou využitie výpočtovej techniky, výučba cudzích jazykov, orientácia na trhové a podnikateľské prostredie. Žiaci na praktickom vyučovaní s využitím moderných technológií, strojov a zariadení vyrábajú  produkty a poskytujú služby porovnateľné s komerčným prostredím. Filozofiou našej školy je, aby sa v nej žiaci cítili šťastne, aby ju radi navštevovali a aby po rokoch strávených v nej mohli povedať, že táto škola bola ich šťastnou voľbou.

Top o škole

- moderne vybavené učebne s využitím IKT, jazykové učebne

- prax v moderne vybavených školských dielňach a súkromných firmách

- moderná telocvičňa s posilňovňou

- certifikát IES – celosvetová platnosť výučných listov a maturitných vysvedčení

- účasť na medzinárodných žiackych súťažiach

- bohatý študentský život pod záštitou žiackej školskej rady

- výlety a exkurzie

- pravidelné lyžiarske a plavecké kurzy

- aktívna účasť na dobrovoľníckych a charitatívnych podujatiach

- organizovanie výjazdových zasadnutí Vlády SR

- blízkosť autobusovej a vlakovej stanice

- stravovanie v školskej jedálni

Výhody školy

- Kvapka ľudskosti – 12.ročník (humanitárna tradícia darovania krvi)

- kultúrny program študentov na mestské vianočné trhy

- Mikulášska zbierka pre deti v SOS centre Kežmarok

- zbierka Hodina deťom, Úsmev ako dar

- Burza vianočných pohľadníc s varením študentského punču

- karneval počas Fašiangov

- Čierno-biely deň

- Ponožková výzva počas Svetového dňa Downovho syndrómu

- Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried

- burza vianočných pohľadníc s varením študentského punču

- každoročná návšteva Divadla Jonáša Záborského v Prešov

Krúžky školy

 • športové aktivity
 • kultúru a tvorivosť
 • cudzie jazyky a výpočtovú techniku
 • ekológiu
 • odborné vzdelávanie a podnikanie

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.