Stredná odborná škola

A. Dubčeka 963/2, 09301, Vranov nad Topľou

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Email: sosvt@sosvt.sk
  • Tel. číslo: 057/ 44 63 258
  • Web stránka: www.sosvt.sk
  • Počet študentov na škole: 367
  • Študenti na duálnom vzdelávani: 6
  • Počet pedagógov: 40
  • Počet prijatých prvákov: 140
  • Absolventi za posledný rok: 67

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

  • Zo slovenského jazyka: 32,8%
  • Z anglického jazyka B1: 34,2%

O škole

Škola vznikla v roku 1979 na báze vtedajšej učňovskej školy s cieľom zabezpečiť prípravu kvalifikovaných síl v krajčírskych a pletiarskych odboroch  pre závod SLOVENKA. V neskoršom období, so zreteľom na potreby regiónu, bola sieť odborov rozšírená o odbory charakteru potravinárskeho, obchodného a služieb. Škola sa nachádza v centre mesta a jej hlavnou výhodou je odborný výcvik realizovaný vo všetkých odboroch vo vlastných prevádzkach – cukrárenskej výrobni, kaderníckom a kozmetickom salóne a reštauračnom zariadení Oáza, ktoré sú vybavené modernou technikou a technológiou.

Top o škole

- škola v centre mesta

- 3 budovy teoretického vyučovania, 30 učební

- jedáleň Oáza

- Pergola - pre prípravu jedál v prírode

- veľká Oáza - pre širokú verejnosť na svadby, stužkové slávnosti

- cukrárenská výrobňa - zhotovenie zákuskov a iných cukrárenských výrobkov

- kadernícky salón prístupný verejnosti

- telocvičňa, posilňovňa

- bohatá záujmová činnosť

- duálne vzdelávanie

- odborná prax v zahraničí – mobilita Erasmus +

- barmanský kurz, aktuálne odborné kurzy pre kozmetičky

- zapájanie sa do súťaží

- prezentovanie prác na výstavách

Výhody školy

- Deň otvorených dverí

- výstava fotografií Fotoinšpirácie

- výstava absolventských prác Farebné premeny

- Vianočná akadémia

- Koncoročná akadémia

- decembrový volejbalový turnaj „Zober loptu, nie drogu“

- koncoročný Športový deň pre študentov a zamestnancov školy

Krúžky školy

- Športové hry  

- Pohybové hry

- Bystré hlavy

- Matematika hrou

- Slovenčina pre život

- Krúžok anglickej konverzácie  

- Dejepisný krúžok 

- Barmanský krúžok

- Cvičná firma

- Gastro krúžok

- Gastronomický - príprava jedál, chuťovky

- Kozmetika

- Spoznaj svoje okolie

- Umelecká tvorivosť

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.