Spojená škola - org. zložka: Stredná odborná škola polytechnická

SNP 16, 08301, Sabinov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@spojenaskolasabinov.sk
  • Tel. číslo: 051/ 48 80 100
  • Web stránka: www.sossb.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 470

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.