Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, org. zložka Stredná odborná škola technická

Ľ. Podjavorinskej 22, 08005, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

 • Email: info@spojenaskola.sk
 • Tel. číslo: 051/ 77 05 288
 • Web stránka: www.spojenask.edupage.org
 • Počet študentov na škole: 600
 • Študenti na duálnom vzdelávani: 67
 • Počet interných pedagógov: 29
 • Počet prijatých prvákov: 138
 • Absolventi za posledný rok: 133

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

 • Zo slovenského jazyka: 40,3%
 • Z matematiky: 34,6%
 • Z anglického jazyka B2: 74,2%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.