Spojená škola

Štefánikova 64, 08501, Bardejov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Email: sekretariat@ss-bj.vucpo.sk
 • Tel. číslo: 054/ 48 80 150
 • Web stránka: www.spojenabj.sk
 • Počet študentov na škole: 254
 • Počet pedagógov: 27
 • Počet prijatých prvákov: 90
 • Absolventi za posledný rok: 33

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Zo slovenského jazyka: 40,8%
 • Z anglického jazyka B1: 49,5%

O škole

Spojená škola je vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu na výkon povolania a prípravu na štúdium na vysokých školách. Víziou školy je, aby sa žiaci školy v čo najväčšej miere zapájali do systému duálneho vzdelávania, a tak sa uplatnili na slovenskom trhu práce a neodchádzali za prácou do zahraničia. Priority školy sú rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, jeho prepojenie s trhom práce, tiež prepojenie vzdelávacieho procesu na škole so získavaním praktických skúseností študentov priamo v praxi, spolupráca so zamestnávateľmi bez duálneho vzdelávania, podpora a nasmerovanie vzdelávania rómskej populácie s dôrazom na marginalizované skupiny a podpora uplatnenia rómskych absolventov na trhu práce ako kvalifikovanej pracovnej sily. Škola má veľmi dobré priestorové a personálne podmienky a materiálne vybavenie. Tradičná škola sa mení na modernú s dôrazom na potreby učiacej sa spoločnosti.

Top o škole

- Telecom štúdio v priestoroch školy

- telocvičňa

- posilňovňa

- externé multifunkčné ihrisko

- moderné chemické laboratórium

- jazyková učebňa

- multimediálna učebňa

- duálne vzdelávanie

- autoškola

- aktívna spolupráca s živnostníkmi a firmami v odbore

- zahraničné odborné stáže študentov v rámci projektov Erasmus+

- možnosti ďalšieho nadstavbového vzdelávania

Výhody školy

- Tradícia, modernosť a rozmanitosť = Spojená škola

- vianočné, valentínske aktivity

- dobročinné akcie – Deň červených stužiek

- Deň otvorených dverí

- účasť na veľtrhu ProEduco

- účasť na exkurziách a výstavách

- Lyžiarsky výcvik

- animátorské kurzy

Krúžky školy

 • športový
 • príprava na MS z cudzích jazykov
 • fotografický
 • Mladý chemik
 • grafický

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.