Spojená škola

Ľ. Podjavorinskej 22, 08005, Prešov

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: sekretariat@ss-lpodjavorinskej-po.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 051/ 77 05 288
  • Web stránka: www.spojenask.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 623
  • Počet pedagógov: 54
  • Počet prijatých prvákov: 7

Externá časť maturitnej skúšky

  • Zo slovenského jazyka: 40,3%
  • Z matematiky: 34,6%
  • Z anglického jazyka B2: 74,2%

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.