Školský internát pri SOŠ Lesníckej

Kollárova 10, 08001, Prešov

Informácie

  • Tel. číslo: 051/7465617
  • Web stránka:

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.