Obchodná akadémia

Murgašova 94, 05822, Poprad

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: oa@oapoprad.sk
  • Tel. číslo: 052/ 77 21 635
  • Web stránka: www.oapoprad.sk
  • Počet študentov na škole: 371
  • Počet interných pedagógov: 30
  • Počet prijatých prvákov: 87
  • Absolventi za posledný rok: 98

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 53%
  • Z anglického jazyka B1: 59,2%
  • Z anglického jazyka B2: 71%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.