Obchodná akadémia

Daxnerova 88, 09335, Vranov nad Topľou

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@oa-vt.vucpo.sk, riaditel@oa-vt.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 057/44 646 92, 057/ 44 236 44
  • Web stránka: www.oavranov.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 208

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.