Obchodná akadémia

Daxnerova 88, 09335, Vranov nad Topľou

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@oa-vt.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 057/ 44 236 44
  • Web stránka: www.oavranov.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 193
  • Počet interných pedagógov: 16
  • Počet prijatých prvákov: 50
  • Absolventi za posledný rok: 58

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 48,5%
  • Z anglického jazyka B1: 53%
  • Z anglického jazyka B2: 60,2%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.