Hotelová akadémia

Štefánikova 28, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2020 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skolahahe@gmail.com
  • Tel. číslo: 057/ 77 52 394
  • Web stránka: www.hahe.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 152

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.