Hotelová akadémia

Štefánikova 28, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skolahahe@gmail.com
  • Tel. číslo: 057/ 77 52 394
  • Web stránka: www.hahe.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 156
  • Počet interných pedagógov: 14
  • Počet prijatých prvákov: 39
  • Absolventi za posledný rok: 49

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 38%
  • Z anglického jazyka B1: 44,5%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.