Hotelová akadémia

Štefánikova 28, 06601, Humenné

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2022 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skolahahe@gmail.com
  • Tel. číslo: 057/775 51 44
  • Web stránka: www.hahe.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 217

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.