Hotelová akadémia

Baštová 32, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)


Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 46,9%
  • Z matematiky: 20%
  • Z anglického jazyka B1: 60,4%
  • Z anglického jazyka B2: 79,7%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.